Gonca Sönmez

Hayvan bireylerin sağlıklı olmaları için 2017’den beri Vetipedia Veteriner Kliniğinde çalışıyor.